Nguyễn Hoài Thu


Nguyễn Hoài Thu

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Hoài Thu

Nơi công tác:

Môn dạy:

Tiếng Anh 8

Học vị:

Nguyễn Hoài Thu

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
EDUTECH là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại EDUTECH đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.