Nguyễn Hương Xuân


Nguyễn Hương Xuân

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Họ và tên

Nguyễn Hương Xuân

Nơi công tác:

Môn dạy:

Ngữ Văn lớp 11

Học vị:

Nguyễn Hương Xuân

Về chúng tôi Điểm vượt trội Tiên phong công nghệ Phương pháp giảng dạy
EDUTECH là nền tảng học tập với giáo viên tiểu học hàng đầu. Tất cả Giáo viên tại EDUTECH đều đạt chuẩn giảng dạy Bộ giáo dục & Đào tạo; có chứng chỉ giảng dạy sư phạm; được đào tạo về phương pháp sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm cho trẻ em.